free css templates

ПРОФ ДР МИЛОШ АЛЕКСИЋ

1933-2021

Mobirise

                      У Београду је 9. Јула ове године у 89. години живота, преминуо проф. др Милош Алексић, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и истакнути друштвено-политички радник. 

                     Професор Милош Алексић рођен је 18. марта 1933. године у Кљаковици, срез Никшић. Основну школу завршио је у Кљаковици, а средњу у Дубровнику. Дипломирао је на Економском факултету у Београду 1961. године, а докторску дисертацију из области политичке економије на тему "Систем квалификација у условима техничког прогреса и система самоуправљања" одбранио је 1973. године на Економском факултету у Осијеку.

                   Радио је у Институту за социолошка истраживања, на Радничком универзитету „Ђуро Салај“ и у Клубу самоуправљача Београда, да би се 1974. запослио на Фармацеутском фкаултету Универзитета у Београду, на коме је биран у сва наставна звања: доцента, ванредног и редовног професора. 

                  Био је продекан (1981-1984) и декан (1985-1987) Фармацеутског факултета, као и председник његовог Савета (1995-1997) и Управног одбора (1998-2000). Био је и члан органа Универзитета у Београду. 

                   Био је активан друштвено-политички радник, члан Универзитетског комитета СКС Београда, посланик у Скупштини Србије и у Већу република Скупштине СФРЈ, у коме је предводио делегациују СР Србије. Као близак пријатељ и сарадник СЛободана Милошевића и проф. др Мирјане Марковић, учествовао је у формирању Социјалистичке партије Србије и био члан првог сазива њеног Главног одбора 1990. године. 

                   Укључивши се активно у одбрнау Председника Милошевића у хагу, био је председник Удружења "Слобода" које је руководило том одбраном.

                  Објавио је већи број научних радова, монографија, али и јавних полемика. Његов универзитетски уџбеник Социологија менаџмента преведен је на енглекси и руски језик. 

Адреса

Студентски трг 15
11000 Београд

Контакт

www.sloboda.org.rs
office@sloboda.org.rs