СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА "СЛОБОДА"

Скупштина "Слободе" је највиши орган удружења која одлучује о најважијим питањима активности и рада. Скупштина се редовно одржава једном годишње, а ванредне седнице се заказују по потреби. Изборна скупштина бира председника и потпредседника Удружења и чланове Управног одбора.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
МОМИР БУЛАТОВИЋ

ПОТПРЕДСЕНИК  ВУКАШИН ЈОКАНОВИЋ

ПОТПРЕДСЕНИК 
МИЛОШ ЂОШАН

ПОТПРЕДСЕДНИК
НОВО ВУЈОШЕВИЋ